Logo Auto Elements
„Współpraca firmy SAJSOFT Piotr Bochnak z Auto-Elements (...) utrzymuje się od 2013 do dziś i przebiega w sposób bezproblemowy. Firma odpowiedzialna jest w Auto-Elements głównie za wdrażanie i tworzenie oprogramowania, w ramach którego zajmuje się również integracją z zewnętrznymi rozwiązaniami. Programy stworzone do tej pory przez SAJSOFT usprawniają pracę w naszym przedsiębiorstwie na wielu szczeblach - od magazynu, po marketing czy proces zarządczy. Aplikacje są proste w obsłudze i spełniają zawsze nasze oczekiwania. Firma SAJSOFT zajmuje się również administracją baz danych oraz wsparciem informatycznym w zakresie korzystanie z programów wytworzonych przez inne firmy. Zarówno zarząd, jak i pracownicy Auto-Elements są zadowoleni ze współpracy z firmą SAJSOFT i uważają ją za godną polecenia."
Logo ABS
„Firma SAJSOFT na nasze zlecenie zajmowała się tworzeniem i rozwojem aplikacji desktopowych wykorzystywanych przed Urząd Komunikacji Elektronicznej i Instytut Łączności oraz szkoleniem pracowników wyżej wymienionych placówek z zakresu obsługi tychże programów. W zakres naszej współpracy wchodzi również programowanie i optymalizacja procedur na bazach danych Oracle i PostreSQL. SAJSOFT dokonywał także na nasze zlecenie automatyzacji testów aplikacji webowych przy użyciu Selenium. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy w pełni polecić firmę SAJSOFT jako kompetentnego i solidnego kontrahenta.”
Logo Netmodeller
„Firma SAJSOFT podjęła się realizacji wysoce skomplikowanego zlecenia obejmującego współpracę z innymi kontrahentami, z czego wywiązała się w sposób godny polecenia.”
Logo SPRI
„Program spełnił nasze wszystkie oczekiwania. Pomógł przeprowadzić inwentaryzację oraz uporządkować pracę w firmie. SAJSOFT udzielał także naszej firmie wsparcia podczas inwentaryzacji oraz podczas szkolenia pracowników programu Magazyn. Wszystkie powierzone firmie SAJSOFT zadania były wykonanne sumiennie, w sposób nie budzący zastrzeżeń.”
Logo Signum
„Jesteśmy zadowoleni zarówno z działania programu, który znacznie przyśpieszył tworzenie opisów badań, jak również ze współpracy z firmą SAJSOFT."
Logo Epione
„Placówki EPIONE korzystają z systemu SAJMED, który został stworzony i wdrożony przez firmę SAJSOFT (...). SAJMED ułatwił tworzenie dokumentacji medycznej oraz znacznie skrócił czas potrzebny na jej wygenerowanie. Program jest łatwy w obsłudze i spełnia wszystkie stawiane przez nas wymagania. Firma SAJSOFT udziela wsparcia zarówno podczas wdrażania oprogramowania, jak i podczas jego późniejszej ekspolatacji. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i postrzegamy firmę jako godną polecenia."
Logo Epsilon
„Firma SAJSOFT jest firmą profesjonalną i godną polecenia. Zobowiązania traktuje z należytą powagą, a współpraca z nią przebiega bez problemów."